PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Anlam Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışma servisleri deneyimli öğretmenleri ile öğrenci ve velilerimize hizmet vermektedir.

Anlam Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışma servisleri, öğrencilerimizin kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması, gizil güçlerini geliştirmesi, sorunlarını çözebilmesi ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi ve kariyerini planlayabilmesi için çalışmalar yapmaktadır.

Anlam Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışma servisleri, öğrencilerimizin sınıf içerisindeki öğrenme modellerini (Görsel, işitsel, kinestetik) belirleyerek branş öğretmenlerini bilgilendirir. Böylece kişiye uygun öğrenme modeli ile her öğrenciye hitap ederiz.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak sorun çıktığında müdahale eden bir yaklaşımdan ziyade sorunlar oluşmadan onları belirleyip çözüm odaklı yaklaşımlar geliştiren, gelişimsel ve önleyici çalışmalar yapan bir anlayışı benimsiyoruz.

Anlam Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak yaptığımız hizmetlerin en önemli parçasını öğrenciye yönelik etkinlikler oluşturmaktadır. Birimimiz, "yalnızca mutlu çocuklar öğrenir", ilkesinden yola çıkarak öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini ve öğrenmelerini destekleyen bir okul ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Dönem başında öğrencilerimizin okula uyumunu sağlamak için oryantasyon çalışmaları yapılmaktadır. Okula yeni başlayan öğrencilerimizin okula uyumları konusunda sınıf rehber öğretmenleriyle işbirliği yapılarak bu konuda yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesine çalışılır.

Öğrencilerimizi daha iyi tanımak, kişilik özelliklerini belirlemek ve farklı amaçlarla testler ve envanterler uygulanmaktadır. Amacımız öğrencilerimizin ihtiyaçlarını belirlemek, geleceği yordamalarını sağlamak, öğrencilerimizin okulumuzdaki mevcut eğitim programlarında ne ölçüde başarılı olabileceklerini öngörebilmektir.

Anlam Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi grup çalışmaları ile şu konularda çalışmalar yapmaktadır:

1. Verimli Ders Çalışma,
2. Sınav Kaygısı,
3. Öfke Kontrolü,
4. Sosyal Becerileri Geliştirme,
5. Stresle Başa Çıkma,
6. Serbest Zamanları Değerlendirme,
7. Problem Çözme Becerileri,
8. Olumlu Kişilik Özelliklerini Geliştirme,
9. Mesleki Rehberlik,
10. Etkili İletişim...

"Anne-Babalar Değişikliği Yaratır." anlayışını benimseyen Anlam Okulları, velilerimiz için çalışmalar yapmaktadır. Bireysel veli görüşmelerinde öğrencilerimizin kişisel, sosyal ve akademik gelişimleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuruz. Öğrencilerimizin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek olan problemler için rehberlik servisimiz öğrencimize ve aileye danışmanlık hizmeti vermektedir.

Anlam Okullarında çeşitli veli seminerleri ile öğrencilerimizin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerler verilmektedir.